• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg

برگزار کنندگان

 

همکار بین المللی

همکاران

حامیان رسانه ای

چــه کســانی مــی تواننــد در نمایشــگاه شــرکت کننــد؟

 • تولیدکنندگان کامپیوتر و قطعات جانبی  
 •  شرکت های تجهیزات ماهواره ای ـ مخابراتی  
 • مراکز داده ها و ارائه اطلاعات  
 • مشاوران و استراتژیست های تجاری  
 • بانک ها و موسسات مالی و اعتباری  
 • شرکت های بیمه
 • نرم افزارهای امنیتی  
 • ارائه دهندگان خدمات دفاتر دیجیتال  
 • ارائه دهندگان  خدمات مشاوره ای و تجاری
 • نرم افزارهای  ERPوHR
 • شرکت های (ECM)سیستم های پیشرفته مدیریت اطلاعات
 •  مشاوران حقوقی ارتباطات و فناوری اطلاعات  
 • فروشندگان لوازم و تجهیزات اداری  
 • اپراتورهای تلفن همراه  
 • تولیدکنندگان محصولات صوتی و تصویری  
 •   تولیدکنندگان بازیها و سرگرمی های دیجیتالی
 •   مستند سازان
 •   متخصصیــن منابــع انســانی و مدیریــت یکپارچــه منابــع ســازمانی
 •   ســرمایه گــذاران و فعــالان حــوزه ارتباطــات و فنــاوری اطلاعــات
 •   ربــات هــا و هــوش مصنوعی(تیــم هــای روباتیــک و هــوش مصنوعــی)
 •   شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت
 •   کارشناس بازاریابی دیجیتال
 •   معرفــی کننــدگان  خدمــات واقعیــت مجــازی (VR )و واقعیت افزوده(AR)
 •   سازندگان گجت ها و ابزارهای دیجیتال پوشیدنی

حامیان مالی

پوستر همایش

 

 

روز شمار

 • محمود واعظی

  محمود واعظی

  وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • نصرالله جهانگرد

  نصرالله جهانگرد

  معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران
 • 1
سخنرانان
 • Alfredo Chinchilla

  Alfredo Chinchilla

  Project Manager, Oracle, Spain
 • Günter Mull

  Günter Mull

  CEO, Dermalog, Germany
 • 1

دبیرخانه همایش (شرکت همایش سازان امروز)

نشانی : تهران – خیابان ولیعصر، روبه روی پارک ملت، نبش خیابان انصاری، برج ملت، طبقه 7، واحد 4

تلفن: 22048859-22037383

فکس: 22044769

ایمیل: ict@iicic.com