• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg

برگزار کنندگان

 

همکار بین المللی

همکاران

حامیان رسانه ای

محورهای همایش

فرصـت های سـرمایه گـذاری در صـنعت ICT ایـران پـس از بـرجـام

قـوانین و رگـولاتـوری حـوزه ICT در ایـران

جـایگـاه ژئـوپـولتیـکی ایـران و نـقش آن به عنـوان هـاب ارتـباطی منطـقه خـاورمیـانه

جـایگـاه ایـران در رتبـه بنـدی جهـانی ضـریب تـوسعه حـوزه فـن آوری اطـلاعات و ارتباطـات

 •  آینـده، چشـم انـداز

 تحلیلی از بـازار ایران؛ رایانه های شخصی، هـمـراه، شبکه، گجت ها؛ بازاری جذاب برای بـازیگران بیـن المللی

 •  نـرم افـزار، وسـایل جـانبی
 • SDN هـا

 شهـرهـای هـوشمـند و دولـت الـکترونیـک

 •  مـزایـا و چـشم انـداز آیـنده
 • سلامـتِ الکـترونیـک و سلامـتِ همـراه
 • سیستم هـای حمـل و نقـل
 • سلامـتی، پیشگـیری و مقـابلـه دیجیـتال

 اینتـرنت اشیـاء

ابـر داده، مهـندسی داده ها و مدیـریت اطـلاعات؛ هـوش مصـنوعی در کسب و کـار

ظـرفیت هـای ایـران بـرای تـولید و کـار آفـرینـی

 •  صنـعت دیجیـتال؛ کـالای تـکی بـا قیـمت گـذاری عمـده

 قـدرت ایـران در صـادرات محصـولات ICT ؛ فرصـت ها و چالـش ها

 •  مالکیـت معـنوی و کپـی رایـت

مـدیریت مـنابع انـسانی در حـوزه ICT

 •  مـحل کـار دیجیـتال، مشاغـل و کـارآفرینـی های آنـلاین، دورکاری

   بومی سازی پروژه ها، تجربه های موفق ومطالعات موردی

مدیـریت امـوال و منابع مالی در حـوزه

 •   استـارت آپ ها

  کـلاد، نـرم افـزار به شکـل خدمـات

فـن آوری سبـز (دوست دار محیـط زیست)

زیـرساخـت دیجیـتال، امـن و کـار آمد

  مـوبایـل و شبـکه های سلـولی

 •  خـدمات ارزش افـزوده
 • فـن آوری های جـدید

نـرم افزار

 •  ERP؛ مدیریـت هوشـمند مـنابع سـازمـان
 • واقـعیت مجـازی و واقـعیت افـزوده
 • صنـعت سینـما
 • روبـوتیـک

  خدمات پس از فروش؛ جذاب برای سرمایه گذاران

حامیان مالی

پوستر همایش

 

 

روز شمار

 • محمود واعظی

  محمود واعظی

  وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • نصرالله جهانگرد

  نصرالله جهانگرد

  معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران
 • 1
سخنرانان
 • Alfredo Chinchilla

  Alfredo Chinchilla

  Project Manager, Oracle, Spain
 • Günter Mull

  Günter Mull

  CEO, Dermalog, Germany
 • 1

دبیرخانه همایش (شرکت همایش سازان امروز)

نشانی : تهران – خیابان ولیعصر، روبه روی پارک ملت، نبش خیابان انصاری، برج ملت، طبقه 7، واحد 4

تلفن: 22048859-22037383

فکس: 22044769

ایمیل: ict@iicic.com