مقالات دریافت شده همایش اماکن مقدس

  20 و 26 مرداد 1386
تاریخ :18/5/86

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

عنوان مقاله

1

مرتضی

شهیدی

کارشناس ارشد آموزش و ترویج

تحلیل SWOT برای توسعه پایدار اماکن مقدس

2

علی

پور محبی

 

 

3

بیژن

شهرامی

کارشناس آموزش ابتدایی

ضرورت توسعه کمی و کیفی اماکن مقدس در مقیاس برنامه ریزی ملی و منطقه ای

4

عباس

شکراللهی

دانشکده برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

سیستم اطلاع رسانی پنجره شرقی داور

5

حسین

قربانی مقدم

 

بررسی متقابل طرح حای توسعه ای اماکن مقدس و طرح های جامع

6

رضا

رهگذر

دانشجوی حسابداری

 

7

محمد علی

 

فاطمه

کبیری

 

باقری

کارشناس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 1. اماکن مقدس، هویت فرهنگی و بحران هویت
 2. معماری اماکن مقدس و مسئله تجدد

  

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

عنوان مقاله

8

فتح اله

شمسایی زفرقندی

کارشناس ارشد مهندسی معماری و کارشناس ارشد مهندسی پدافند غیر عامل

مدیریت بحران و نقش آن در مجموعه های مذهبی و اماکن مقدس

9

مهیار

سید ابوالقاسمی

كارشناس ارشد انسان شناسي

بررسي سير تغييرات فضايي ايجاد شده دربارگاه  امامزاده صالح(ع) تجريش

10

داودرضا

خانشقاقی

 

 

11

دکترمحمد

نقی زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه

آسیب شناسی طرحهای مربوط به اماکن مقدس

12

شاهو

کشاورزی

کارشناس ارشد طراحی شهری

پژوهش در باب حرم و بافت شهری

13

دکتر بهناز

امین زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه

چگونگی ارتباط مردم با مکان مقدس

14

حسن

اکبری

کارشناس جمعیت هلال احمر

مدیریت بحران در اماکن مقدس

15

سید صابر

امامی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

جایگاه رسانه در توسعه اماکن مقدس

16

رضا

اسدی

دانشجوی ریاضیات

مقایسه شهر ونیز و حرم امام رضا علیه السلام

17

بهمن

زارعی

مهندس معمار

دایره واژگان مقدس، رویکردی تطبیقی به واژه شناسی فضایی اماکن مقدس در ادیان مختلف

18

محمد حسین

کنگری

کارشناس ارشد معماری

جایگاه فضای سبز در توسعه اماکن مقدس

  

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

عنوان مقاله

19

اکبر

رجبی کنف گورابی

دانش آموخته معماری دانشگاه زابل

طرح ساماندهی حرم آقا سید جلال الدین اشرف آستانه اشرفیه

فرامرز

حسن پور

مربی آموزشی  دانشکده هنر دانشگاه زابل

حمیدرضا

شیردل

مربی آموزشی  دانشکده هنر دانشگاه زابل

20

علیرضا

منعام

دانشجوی دکترای معماری دانشگاه علم و صنعت

حفاظت و توسعه معماری منظر اماکن مقدس ( رهنمودهای طراحی منظر امامزاده هاشم رشت )

سیده ندا

قاضی زاده

دانشجوی دکترای معماری دانشگاه تهران

21

محمد

باقری

دانشجوی دکترای معماری

تاثیر محیط ها و مکان های مقدس در سلامت روانی جامعه

22

محمد

تفرشی

کارشناس طراحی صنعتی

طراحی فضای مقدس

23

سید احمد

محمودزاده

کارشناس الهیات

حکمت و مبانی نظری اماکن مقدس

24

محمدرضا

پاک

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

حکمت و مبانی نظری اماکن مقدس

25

بهزاد

بلمکی

کارشناس ارشد باستان شناسی

بررسی پیشینه تاریخی، روند مرمتی و الحاقات معماری در مسجد جامع شهر همدان

  

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

عنوان مقاله

26

پرستو

کرمی

کارشناس ارشد معماری

بررسی حکمت و مبانی نظری اماکن مقدس

27

پرستو

کرمی

کارشناس ارشد معماری

بررسی طرح های اماکن مقدس در ایران و کشورهای اسلامی

سارا

شریعتی

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

28

حمیدرضا

صباغی

کارشناس ارشد طراحی شهری

تجربه های معاصر مرمت شهری در مشهد ومقایسه آنها با یکدیگر و تطابقشان با نظریه های نظریه های مرمت شهری

29

سید علی

سیدیان

دانشجوی دکترای معماری دانشگاه علم و صنعت و عضو هيئت علمی دانشگاه مازندران 

منصور

ابافت یگانه

کارشناس ارشد معماری دانشگاه تریت مدرس

تجلی نظم جهانی در معماری قدسی و شکل گیری و توسعه شهرهای اسلامی

30

محمد

علی آبادی

استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت

مقدمه ای بر مبانی نظری طراحی حرم ( امام شاهدان نور )

31

فاطمه

صفار سبزوار

آموزشکده فنی سما سبزوار

بررسی طرح توسعه و نوسازی مسجد النبی

32

ندا

طالبی چاری

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی بابل ( سما )

حفاظت و توسعه در معماری مقدس

سعید

خاصی پور

کارشناس اداره کل حفظ و احیاء بافت های تاریخی میراث فرهنگی

  

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

عنوان مقاله

33

محمدرضا

منعام

مهندسی شهرسازی دانشگاه ازاد اسلامی

سیر توسعه کالبدی شهرهای دارای اماکن مقدس در گذر زمان و تاثیر آنها در شکل شهر

فرناز

ضرابیان

مهندسی شهرسازی دانشگاه ازاد اسلامی

34

البرز

داودی

مدرس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

بررسی میانی حکمت اماکن مقدس در رساله امکنه و ازمنه عین القضات همدانی

35

هادی

محمودی نژاد

کارشناس ارشد شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس

جستاری بر بهبود چرخه مدیریت بحران با کاربست سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

منصور

ابافت یگانه

کارشناس ارشد شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس

36

غلامرضا

اکرمی

کارشناس ارشد ادیان و عرفان

دروازه ملکوت

37

بیژن

شام بیاتی

 

حفظ میراث فرهنگی و معنوی، مرمت و مقاوم سازی

38

نفیسه

واعظ

دکترای تاریخ از دانشگاه شهید بهشتی

سیاست گذاری برای توسعه و مرمت اماکن مقدسه در یک صد ساله اخیر

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

عنوان مقاله

39

علیرضا

دانش

استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر

نقش و جایگاه اماکن مقدس در فرآیند جهانی شدن شهرها

40

همایون

صادقی

کارشناس ارشد وزارت مسکن و شهرسازی

کاربرد طراحی شهری در توسعه کالبدی اماکن مقدس

41

فریبرز

مهدوی طباطبائی فرد

عضو جامعه مهندسان معمار و شهرساز ایران

 1. بررسي اماکن مقدس چين و راهبردهاي نظري و عملي در طراحي معماري آن
 2. ضرورت  بكارگيري شاخصهاي معماري اسلامي ايراني دراماکن مقدس( معماري مسجد محله)

الهه

ناطقی

دانشجوی مهندسی فضای سبز

42

فریبرز

مهدوی طباطبائی فرد

عضو جامعه مهندسان معمار و شهرساز ایران

بررسی حکمت و مبانی نظری فضاها واماکن مقدس در کیش ها و آئین های جهان

احداله

اعظمی

سرپرست هسته معماری باشگاه پژوهشگران  جوان تبریز

ارم

اعظمی

عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلام تبريز(Y.R.C.T.)

43

غلامرضا

خبازی

 

 

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

عنوان مقاله

44

بیتا

باقری

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد

بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان های موجود و در حال ساخت با هوشمند سازی مصرف انرژی در آنها

فریبرز

مهدوی طباطبائی فرد

عضو جامعه مهندسان معمار و شهرساز ایران

45

میثم

بصیرت

دانشجوی دکترای شهرسازی دانشگاه تهران

تجارب جهانی توسعه اماکن مقدس مذاهب توحیدی، در جستجوی امر قدسی در طرح های توسعه شهری

زهرا

ادهم

کارشناس شهرسازی دانشگاه تهران

46

مهندس قاسم

کریم آبادی

 

الف: حفاظت و توسعه در معماری اماکن مقدس

ب : بررسی طرح های مشابه در ایران و جهان اسلام

47

ابوالفضل

حسن آبادی

سرپرست گروه اسناد و گروهی از کارشناسان گروه اسناد

 1. نگاهی به تاریخ معماری اماکن متبرکه در آستان قدس
 2. شبیه سازی سه بعدی ابزار لاینفک معماری معاصر

48

مجتبی

کفاشان

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

امکان سنجی حفاظت و نگهداری نسخ خطی، میراث فرهنگی و معنوی در کتابخانه های مرکزی آستان قدس و ملک

علیرضا

 ناصري مالواني

كارشناس ارشد كتابداري و اطلاع رساني

49

بهروز

بیک علیزاده

تحليلگر ارشد بازار نفت

معماري  اخير صحن و حرم مطهر حضرت رضا  عليه السلام

50

امیر

علاقبند

 

شبيه سازی سه بعدی ابزار لاينفک معماری معاصر

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

عنوان مقاله

51

احداله

اعظمی

رئیس هسته معماری باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

بررسی حکمت و مبانی نظری فضاها و اماکن مقدس( با رویکرد مسجد) در اسلام

ارم

اعظمی

عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

52

علی

مختاریان

عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی

آسیب شناسی بناهای تاریخی- مذهبی

53

دکتر رحیم

سرور

دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

توسعه کالبدی و احیاء بافت فرسوده اماکن مقدسه در مقیاس شهری

54

ریحانه

وحیدیان صادق

دانشجوی کارشناسی ارشدطراحی شهری دانشگاه علم و صنعت ایران

طراحی میدان بیت المقدس شهر  مشهد بر اساس موقعیت و نقش خاص آن

55

الهام

حاتمی گلزاری

کارشناس ارشد معماری

 1. بررسی دیاگرامی مفهوم پرستش وتاثیر آن در معماری اماکن مقدس
 2. پیمون شهری و جایگاه اماکن مقدس در زندگی روزمره

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

عنوان مقاله

56

روح اله

نمکی

مدرس دانشگاه و مشاور عالی مهندسی نیروی مقاومت سپاه استان آذربایجان شرقی

حکمت وتجلی فضای خالی در اماکن مقدس

57

محمد سعید

ایزدی

PhD candidate at the School of Architecture, Planning, and Landscape, University of Newcastle, UK

An interpretive investigation on four key stages of Mashhad fundamental changes and driving forces behind these transformations

58

جواد

قاسمی

Director

European Languages Translation Department

Islamic Research Foundation Astan Quds Razavi

A Glossary of the Islamic Terms:

Philosophy, Theology and Logic

 

59

سيروس

سيد قلعه جوزداني

مدرس دانشگاه

تأثيرات متقابل معماري و نقوش معماري ايراني

عباس

سيد قلعه جوزداني

مهندس عمران

60

علیرضا

رازقی

عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان

نقدی بر مفاهیم اصالت در مرمت شهریهای صورت گرفته مرتبط با حرم شاه چراغ- شیراز

پروانه

اسلامی

کارشناس ارشد مرمت آثار تاریخی-فرهنگی

61

متین

باستان فرد

دانشجوی معماری

آب، ظهور وحضور در اماکن مقدس...

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

عنوان مقاله

62

معصومه

دهمرده

کارشناس ارشدادیان وعرفان

 

 1. دهانه غلامان ( نمونه اي از شهرنشيني هخامنشيان در سيستان باآثارتقدس )
 2. كوه خواجه سيستان

63

صمد

محمدابراهیم زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

احیاء بافت های دارای اماکن مقدس با رویکردمدیریت بحران

 

سارا

شیراوژن

دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

64

صمد

محمدابراهیم زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

روند تخریب ساختار شهر اسلامی در ایران با مقدمه ای بر چگونگی بهبودکیفی آن

65

صمد

محمدابراهیم زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

رویکردی نو در طرح های ساماندهی بافت های فرسوده شهری در محله امامزاده حسن تهران و بکارگیری تکنیک SWOT

 

سارا

شیراوژن

دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

مهین

نسترن

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

عنوان مقاله

66

روح اله

موحدی

دانشجوی کارشناسی ارشدمعماری دانشگاه شهیدبهشتی

 

شبستان بالاسر حرم امیرالمومنین( ع ) : دقایق طراحی

67

محسن

اسکندری

دانشجوی کارشناسی ارشدمعماری دانشگاه شهیدبهشتی

بررسی تاریخچه و معماری حرم مطهر حضرت علی علیه السلام

68

سید مهدی

خاتمی

دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری

شهر نجف اشرف ، بستر توسعه حرم مطهر حضرت علی(ع)

دکتر محمد رضا

پور جعفر

دکترای طراحی شهری ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

69

محمد علی

رجائی

مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري

توسعه حريم اماكن مقدسه در ارتباط با عناصر ارزشمند تاريخي شهر

مطالعه موردي: حرم مطهر‌عبدالعظيم حسني(ع) شهر ري

نصراله

فلاح تبار

عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري

70

هادی

باقری سبزوار

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم سبزوار

مکان مقدس، تجربه هنر مقدس

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

عنوان مقاله

71

یوسف

زندی

عضو هيات علمي گروه عمران دانشکده فنی و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي تبريز

مقاوم سازی سیستم های گنبدی و پوسته ای اماکن مقدس در مقابل بارهای دینامیکی با استفاده از کابل های فولادی

72

کتایون

کرم پور

کارشناس ارشد مرمت واحیاء بناهاو بافت های تاریخی

بررسی اماکن  مذهبی بر چگونگی گسترش شهر( نمونه موردی شهر ری )

الهام

شجاعی

73

کتایون

تقی زاده

فارغ التحصیل دکترای معماری ، دانشگاه تهران

بررسی بکارگیری تناسبات طلایی در معماری اسلامی مطالعه موردی مسجد بزرگ قیروان

74

حسن

راه جو

کارشناس مدیریت صنعتی

 

75

علیرضا

امیدی

محقق و پژوهشگر مسائل فرهنگی

حکمت ها و مبانی نظری اماکن مقدس

76

گودرز

کشاورز

مهندس معمار

ارزیابی مناسبات طرح های توسعه اماکن مقدس و طرح های شهری مصوب نمونه موردی : شهرهای  مشهد و قم

77

علی اصغر

تقوایی ابریشمی

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

 1. بررسی طرح های تسهیل ترافیک و توسعه تفرجگاه ها از طریق ساماندهی اراضی حاشیه رودخانه کشف رود باهدف توسعه حرممطهر حضرت رضا ( ع)
 2. ضرورت بازشناسی تفرجگاه های طبیعی و مناطق ییلاقی مسیل های حاشیه غرب و شمال غرب شهر مقدس مشهد با هدف توسعه و احیاءمحیط انسانی و اجتماعی زائرین حرم مطهر حضرت رضا( ع ) 

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

عنوان مقاله

78

جاوید

قنبری

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه تربیت مدرس

مصلا، مفهومی گمشده( نگرشی مجددبر مفهوم مصلا)

 

آتنا

خان محمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری اسلامی دانشگاه هنر تبریز

محمدرضا

بمانیان

استادیار گروه معماری دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

79

جاوید

قنبری

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه تربیت مدرس

ضرورت توجه به معیارهای کیفی و ارتقتء هویت کالبدی فضایی مساجد محله

آتنا

خان محمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری اسلامی دانشگاه هنر تبریز

80

کتایون

کرم پور

کارشناس ارشد مرمت واحیاءبناها و بافت های تاریخی

بررسی جایگاه فضاهای مذهبی  در استخوان بندی محلات کهن
 ( نمونه موردی امامزاده یحیی تهران

سمیه

فدایی نژاد

کارشناس ارشد مرمت واحیاءبناها و بافت های تاریخی

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

عنوان مقاله

81

فرامرز

حسن پور

عضو هيأت علمي دانشكده هنر دانشگاه زابل

تأملی بر تداوم حضور معنا در فضای مقدس

82

رحیم

ایرانشاهی

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم سبزوار

اصل ارتباط و شبکه های دسترسی در حوزه اماکن تاریخی ( نمونه موردی به  شهر تاریخی میبد )

طاهره

کاظمی رحیم آبادی

کاردان حفاظت و مرمت بناهای تاریخی

83

زهرا

احمدی

مدرس مدعو دانشگاه آزاد

ویژگی های معماری اسلامی و مفاهیم اجتماعی آن

84

لیلا

جواهری

لیسانس شهر سازی

راهکارهایی جهت خوانایی بافت پیرامون حرم

85

احد

نژاد ابراهیمی

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

مطالعه روند تهیه طرح ساماندهی و بهسازی مقابر تاریخی در استان آذربایجان شرقی( مطالعه موردی: مجموعه امامزاده سید حمزه تبریز )

86

کاظم

گلابچی

مهندسان مشاور آستان قدس رضوی

بهره گیری از فن آوری های نوین به منظور تامین شرایط آسایش در اماکن مقدس

محمود

احمدی

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

عنوان مقاله

87

مجتبی

رضا زاده اردبیلی

عضو هیئت علمی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

تعمقی در طراحی معماری حریم و فضای شهری مجموعه مزار شیخ صفی الدین در شهر مقدس اردبیل در مقایسه با تعاملات حرم مطهر امام رضا ( ع ) با حریم وآثار هنری اطراف و فضاهای شهری آن

مرضیه

آزاده ارمکی

کارشناس ارشد معماری ـمرمت و بافت های تاریخی،دانشگاه تهران

88

احمد

میرزا کوچک خوشنویس

 

سبک های معماری اسلامی در ساخت مقابر

89

سید محمود

فاطمی عقدا

رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی

بررسی ارزیابی استحکام لرزه ای ابنیه به روش آزمایش های غیر مخرب و کاربرد آن در بناهای مذهبی، تاریخی و فرهنگی

سید علیرضا

میرکاظمی مود

پژوهشکده سوانح طبیعی

 

مرتضی

جعفری

پژوهشکده سوانح طبیعی

90

جمشید

قسیمی

کارشناس ارشد اتوماسیون مهندسان مشاور قدس رضوی

معرفی سیستم های اتوماسیون و ارتباطی در حرم مطهر رضوی

مصطفی

شفیعی

کارشناس ارشد برق مهندسان مشاور قدس رضوی

91

علی

عمرانی پور

دانشجوی دکترای معماری دانشگاه علم و صنعت ایران

درآمدی بر شناخت محوطه فرهنگی تاریخی- طبیعی امازاده عبدالله شوشتر

92

مهدی

حمزه نژاد

دانشجوی دکترای معماری دانشگاه علم و صنعت ایران

مبانی نماد پردازی در اماکن مقدس

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

عنوان مقاله

93

ناصر

محسنی

مدیرعامل شرکت مشاور نقشان

طرح توسعه حرم حضرت رضا (ع) و مسئله خاطره جمعی

94

سارا

بابائی

کارشناس ارشد معماری

همت جهانی در حفاظت از اماکن تاریخی مذهبی
( بیت المقدس )

فاطمه

جوهری

کارشناس ارشدمرمت آثار تاریخی- فرهنگی

95

هادی

متولی حقیقی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه تربییت مدرس

بررسی حکمت کمال گرایی در معماری مساجد ایران

 

 

عبدالله

خشوعی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه علم و صنعت

محمدرضا

بمانیان

استادیار گروه معماری دانشگاه تربیت مدرس

96

جواد

مهدیزاده

 

جایگاه مشهدمقدس در طرح مجموعه شهری مشهد

97

محمود

ماهرالنقش

مشاور هنری آستان قدس رضوی

زیبا سازی حریم حرم

98

سمیه

شریف زاده

کارشناسی ارشد معماری، پردیس هنرهای زیبا- دانشگاه تهران

کاربری مسکونی اقامتی : تعامل زندگی دایم و موقت ،

در بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع)

99

احمد

اصغریان جدی

مدیر گروه تاریخ و معماری و مرمت ابنیه و بافت ها- دانشگاه شهید بهشتی

توسعه و تضاد در بافت های تاریخی و مذهبی

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

عنوان مقاله

100

گودرز

کشاورز

مهندس معمار

ارزیابی مناسبات طرح های توسعه اماکن مقدس و طرحهای شهری مصوب

علیرضا

دانش

مهندس معماروطراح شهری

101

مرتضی هادی

جابری مقدم

مدرس دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

تامل در رابطه میان مکان مقدس و آرامش انسان معاصر: ضرورتی در برنامه ریزی و طراحی مکان مقدس

102

مصطفی

عباس زادگان

عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت ايران

عضو هيئت مديره شركت مهندسين مشاور فجر توسعه

تأثيرات متقابل رفتار زائرين و مجاورين (آداب تشرف و رفتارهاي شهري) و

فضاهاي ورودي حرم مطهر حضرت رضا (ع) بر يكديگر

راضیه

رضازاده

عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت ايران

كارشناس ارشد شركت مهندسين مشاور فجر توسعه

آزاده

شمس

كارشناس ارشد معماري

كارشناس شركت مهندسين مشاور فجر توسعه

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

عنوان مقاله

103

دکتر گیتی

اعتماد

مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور طرح و معماری

هنر دینی و انگاره " گسترش حیات زیر سطحی بافت پیرامون حرم"- مشهد

104

مصطفی

جلیلی خیابانی

مدیر عامل شرکت مهندسان  مشاور گزینه

گسترش حیات شهری در ترازهای زیرسطحی سطه یک بافت نوسازی و بهسازی پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع)

105

حسین

زمرشیدی

عضو گروه هنرهای صناعی فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

ارزیابی مناسبات طرح های توسعه اماکن مقدس و طرح های شهری مصوب

106

مهندس مهدی

ریاحی

مهندسان مشاور آستان قدس رضوی، معاونت فنی و مدیر گروه معماری

انتظام فضایی، توسعه زیر سطحی، تامین آسایش در طرح توسعه حرم مطهر حضرت رضا ( ع )

107

مهندس علی

پیوسته

مدیریت مهندسان مشاور آستان قدس رضوی

سازه ی معماری، معماری سازه در طرح توسعه حرم مطهر حضرت رضا ( ع )

108

دکتر سید محمدرضا

شهابی

عضوهیئت علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر

تکیه و حسینیه: تجلی تاریخ در کالبد شهر

مهندس علیرضا

اسلامی مقدم

عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر و چالوس

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

عنوان مقاله

109

محمد حسن

طالبیان

معمار و استاد یار دانشکده میراث فرهنگی

مقایسه دو دیدگاه طرح توسعه در یک مکان ( طرح توسعه مجموعه حضرت علی ابن مهزیار اهوازی )

علیرضا

قلی نژاد

معمار و مدیر بافت های تاریخی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

110

دکتر محمود

گلابچی

استاد دانشگاه تهران و مشاور عالی مهندسان مشاور آستان قدس رضوی

ارزیابی تجربیات آستان قدس در طراحی سازه های نوین و مقاوم سازی ابنیه تاریخی

111

دکتر محمود

گلابچی

استاد دانشگاه تهران و مشاور عالی مهندسان مشاور آستان قدس رضوی

تحليل روند تکوين کالبدي حرم امام رضا عليه السلام

مطالعه موردي: بررسي ساختار معماري حرم از آفرينش کالبدي اوليه تا قرن پنجم هجري قمري

 

سمیه

صدری کیا

مهندسان مشاور آستان قدس رضوی

 

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

عنوان مقاله

112

دکتر محمود

گلابچی

استاد دانشگاه تهران و مشاور عالی مهندسان مشاور آستان قدس رضوی

تأملي بر نحوه توسعه حرم مطهر امام رضـا (ع) در دوره تيـموري؛ با نگاه ويژه به دارالحفاظ و دارالسياده

مهندس باقر

کبیر صابر

مهندسان مشاور آستان قدس رضوی

113

دکتر محمود

گلابچی

استاد دانشگاه تهران و مشاور عالی مهندسان مشاور آستان قدس رضوی

1.       تحکیم سر در ساعت و نقاره خانه در حرم مطهر امام هشتم ( ع )

2.       هماهنگی سازه های نوین با معماری اسلامی

 

مهندس پیمان

همامی

مهندسان مشاور آستان قدس رضوی و عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد